Historie

Det første gasværk på Frederiksberg opstod, da A/S Det Danske Gaskompagni i 1859 indgik en kontrakt med det daværende sogneråd om opførelsen af et gasværk på en grund ved H.C. Ørsteds Vej til forsyning af gas til gadebelysning. Det Danske Gaskompagni var grundlagt af Regnar Westenholz syv år tidligere. Men da gas fra 1890’erne blev indlagt i stadig flere boliger i den voksende kommune, steg forbruget så meget, at sognerådet vedtog at bygge et nyt gasværk på Finsensvej 76 (tidligere Lampevej) ved Flintholm, der stadig var et landligt område. Det nye værk stod færdigt i 1895 og var konstrueret af English & Hanssen.

Arkitekterne bag bebyggelsen var Gotfred Tvede og Olaf Schmidth, som skabte 7 forskellige hustyper med villaagtigt præg i datidens nymodens palæstil. Tvede var også arkitekt for Det danske Gaskompagnis hovedsæde på Gammel Kongevej 120.

Da den ny regering kom til blev bygningsbevaringens ressortområde flyttet til den nye Kulturarvsstyrelse, som Brian Mikkelsen blev minister for. Han arvede således sagen og underkendte sagkundskabens afgørelse, idet han droppede fredningen af gasbeholderen. Målerhuset blev dog fredet og er nu eneste levn af gasværket i den nye bydel, der rejser sig i Flintholm, eftersom kommunen i 2002 vedtog en lokalplan, der muliggjorde nedrivning af de to beholdere.

mere Info

https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg_Gasv%C3%A6rk

Video

 

 

Annunci